ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេសចិន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា កោះតៃវ៉ាន់ នឹងតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់


- ចិន៖ ក្រសួងការបរទេសចិន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា កោះតៃវ៉ាន់ នឹងតស៊ូរហូតដល់ទីបញ្ចប់ ដើម្បីទទួលបានការអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) នៅខែនេះ ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទេសចិនមិនយល់ស្រប។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង