ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ីរ៉ាក់៖ យោធា និងស្ថានទូតអ៊ីរ៉ាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា យ៉ាងហោចណាស់រ៉ុក្កែត Katyusha ចំនួន ៨គ្រាប់


អ៊ីរ៉ាក់៖ យោធា និងស្ថានទូតអ៊ីរ៉ាក់ បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា យ៉ាងហោចណាស់រ៉ុក្កែត Katyusha ចំនួន ៨គ្រាប់ ដែលបានបាញ់ចូលនៅក្នុងតំបន់បៃតង មានការការពារយ៉ាងតឹងរឹង របស់ទីក្រុងបាដាដ មានគោលដៅវាយប្រហារ លើស្ថានទូតអាមេរិកបង្កឲ្យមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួច នៅក្នុងបរិវេណនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ។ ប្រភព Reuters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង