ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទូកប្រមាណ១៥ គ្រឿង ដែលផ្ទុកទៅដោយជន ចំណាកស្រុករាប់រយនាក់


- អ៊ីតាលី៖ ទូកប្រមាណ១៥ គ្រឿង ដែលផ្ទុកទៅដោយជនចំណាកស្រុករាប់រយនាក់ បានចុះចតនៅភាគខាងត្បូងកោះឡាំបាឌូសា នៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ហើយក្រុមមន្រ្តីអ៊ីតាលីបានប៉ាន់ស្មានថា ចំនួនជនចំណាកស្រុកទាំងនេះនឹងកើនឡើងនៅពេលអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង