ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១០០ នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលប៉ូលិសអ៊ីស្រាអែល


- ប៉ាឡេស្ទីន៖ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១០០ នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលប៉ូលិសអ៊ីស្រាអែល បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន នៅទីក្រុងយេរូសាឡិម នៅយប់ថ្ងៃទី ២ ក្រោយពេលពិធីបុណ្យសាសនារបស់ពួកគេ នេះបើយោងតាមអឌ្ឍចន្ទក្រហមប៉ាឡេស្ទីន។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង