ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសប្រេស៊ីល បានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច ២៥ នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងហេតុការបាញ់ប្រហារគ្នា


- ប្រេស៊ីល៖ ប៉ូលិសប្រេស៊ីល បានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងតិច ២៥ នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងហេតុការបាញ់ប្រហារគ្នា រវាងជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀន និងក្រុមប៉ូលិសក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីល កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលិស ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥មក។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង