ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការលែងលះរបស់លោក Bill Gates និងលោកស្រី Melinda Gates បានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំង


- ការលែងលះរបស់លោក Bill Gates និងលោកស្រី Melinda Gates បានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់មានអ្នកចូលទស្សនាជាង ៨៣០ លាននាក់ និងមានការ comment រឺការសរសេរជជែកគ្នាជាង ៦៦,០០០ comments នៅលើបណ្តាញសង្គម Weibo របស់ចិន គិតត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញច្រើនជាងចំនួនអ្នកទស្សនារបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon គឺលោក Jeff Bezos និងលោកស្រី MacKenzie Scott ដែលមានតែ ៩១ លាននាក់ប៉ុណ្ណោះ ខណៈពួកលោកលែងលះគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៩ ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង