ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុប បានជំរុញឲ្យបន្ធូរបន្ថយ វិធានការរឹតបន្តឹង លើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនៅខែក្រោយនេះ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដំណើរបរទេសមកពីប្រទេសជាច្រើន


- អឺរ៉ុប៖ នាយកប្រតិបត្តិសហភាពអឺរ៉ុប បានជំរុញឲ្យបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹង លើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនៅខែក្រោយនេះ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកដំណើរបរទេសមកពីប្រទេសជាច្រើន ឲ្យចូលមកប្លុកនេះ ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ដែលកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងឲ្យងើបឡើងវិញនៅរដូវក្តៅនេះ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង