ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសប្រេស៊ីល បានរាយការណ៍ ពីករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន ១,០៩២ នាក់


ប្រេស៊ីល៖ ប្រទេសប្រេស៊ីល បានរាយការណ៍ពីករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន ១,០៩២ នាក់កាលពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុត ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមក នេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាល របស់ប្រទេសប្រេ ស៊ីល ។ ប្រភព CNN
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង