ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថា កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានបើកការបាញ់ប្រហារលើចលនាតវ៉ាដ៏ធំបំផុតមួយប្រឆាំង


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថា កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ា បានបើកការបាញ់ប្រហារលើចលនាតវ៉ាដ៏ធំបំផុតមួយប្រឆាំង នឹងរបបគ្រប់គ្រងយោធា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៨ នាក់ ក្រោយរដ្ឋប្រហារអស់ពេល ៣ខែ ដែលបានធ្វើឱ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិជាច្រើន។

#ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង