ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីន បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ហ្វីលីពីន៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីន បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ហ្វីលីពីន នឹងបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន (EEZ) ដែលមានចម្ងាយ ២០០ ម៉ាយល៍ នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង។ ប្រភព Reuter

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង