ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសកំពុងផុងជាប់ ក្នុងរលកមេរោគកូវីដ១៩ ដ៏សាហាវបំផុត


- ឥណ្ឌា៖ ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសកំពុងផុងជាប់ ក្នុងរលកមេរោគកូវីដ១៩ ដ៏សាហាវបំផុត នៅលើពិភពលោកបានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លងសរុបជាង ១៧.៦ លានករណីចាប់តាំងពីមេរោគរាតត្បាតបានចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នាំមុន។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង