ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ ថាខ្លួនកំពុងបន្ធូរបន្ថយ វិធានការរឹតបន្តឹងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនកំពុងបន្ធូរបន្ថយ វិធានការរឹតបន្តឹងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដើម្បីបើកភ្លើងខៀវ ដល់និស្សិតអន្តរជាតិចិន ឱ្យចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់ពួកគេ នៅសាកលវិទ្យាល័យអាម៉េរិក ។

#ប្រភព CNA


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង