ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌាបានចុះកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មី នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ 349,691 នាក់


- ឥណ្ឌា៖ ឥណ្ឌាបានចុះកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មី នៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ 349 691 នាក់ ខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ណារិន ដ្រាម៉ូឌី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានជំរុញឱ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ មកចាក់វ៉ាក់សាំង និងអនុវត្តផែនការណែនាំឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន និងបាននិយាយទៀតថា ពេលនេះព្យុះរលកឆ្លងមេរោគ កំពុងធ្វើឲ្យញ័ររញ្ជួយឥណ្ឌាយ៉ាងកក្រើក។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង