ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា


សេដ្ឋកិច្ច៖ សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា កាណាដាដែលមានទស្សនៈ ស្របគ្នា និងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើការហាមឃាត់ មិនឲ្យមានការលក់រថយន្តដឹកអ្នក ដំណើរ និងរថយន្តដឹកទំនិញជំនាន់ថ្មី ដែលប្រើថាមពលសាំងមានលក់ នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងទៀត ។ ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង