ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាម៉េរិក គ្រោងនឹងដាក់បន្ទុកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១០០ នាក់បន្ថែមទៀត


- ស.រ.អា៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាម៉េរិក គ្រោងនឹងដាក់បន្ទុកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១០០ នាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញការចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដ៏សាហាវ ទៅលើវិមានកាពីតូលស.រ.អា និងជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញា លើការវាយប្រហារដែលចៅក្រមស.រ.អា បានហៅវាថាជាអំពើភេរវកម្ម នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ។

#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង