ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ច្បាប់ការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើហឹង្សាបង្កឡើង ដោយឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមរើសអើងជាតិសាសន៍ លើពលរដ្ឋអាម៉េរិកដើមកំណើតអាស៊ី


- ស.រ.អា៖ ច្បាប់ការពារ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើហឹង្សាបង្កឡើង ដោយឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមរើសអើងជាតិសាសន៍ លើពលរដ្ឋអាម៉េរិកដើមកំណើតអាស៊ី ដោយសារបញ្ហាវិបត្តិមេរោគកូវីដ១៩ ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាម៉េរិកបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបក្សទាំង២ ដ៏កម្រមួយ នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះដែលមានគណបក្ស ២បែបនេះ៕

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង