ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង សម្រេចធ្វើការផ្អាកបណ្តោះ អាសន្នការចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំពោធិ៍ទី ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី២១ មេសា ២០២១ រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី


រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង សម្រេចធ្វើការផ្អាកបណ្តោះអាសន្នការចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំពោធិ៍ទី ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី២១ មេសា ២០២១ រហូតមានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ចង់បានព័ត៌មានផ្លូវការ សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង