ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភា ខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការបរទេសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានអនុម័តផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាបន្ទាន់មួយ


- ស.រ.អា៖ គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភា ខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការបរទេសហរដ្ឋអាម៉េរិក បានអនុម័តផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាបន្ទាន់មួយ ដើម្បីជួយដល់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ី និងដាក់សម្ពាធដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន ដែលបានជួយសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2 ឲ្យរុស្ស៊ីដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូន។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង