ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាម ​​OVD-Info ជាក្រុមឃ្លាំ មើលឯករាជ្យមួយបាននិយាយថា


- រុស្ស៊ី៖ យោងតាម ​​OVD-Info ជាក្រុមឃ្លាំមើលឯករាជ្យមួយបាននិយាយថា កម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី បានព័ទ្ធចាប់ក្រុមបាតុករជាង ១ ០០០ នាក់កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ នៅតាមទីក្រុងនានា បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំប្រឆាំង ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ លោក Alexey Navalny ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង