ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា កងនាវាចរឥណ្ឌូណេស៊ី កំពុងស្វែងរកនាវាជ្រមុជទឹកមួយគ្រឿង ដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្ស ៥៣ នាក់


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា កងនាវាចរឥណ្ឌូណេស៊ី កំពុងស្វែងរកនាវាជ្រមុជទឹកមួយគ្រឿង ដែលបានបាត់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្ស ៥៣ នាក់ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធា កាលពីថ្ងៃពុធ និងកំពុងស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសជិតខាងអូស្ត្រាលី និងសិង្ហបុរីឲ្យជួយតាមរក។

#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង