ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ នៅសប្តាហ៍ក្រោយ


ស.រ.អា៖ លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ខណៈក្រុមអាជ្ញាធរស.រ.អា កំពុងព្យាយាមបង្កើនទំនុកចិត្តដល់សាធារណៈជន ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុង ការលុបបំបាត់វិបត្តិមេរោគឆ្លងដ៏រាំរៃនេះ។ ប្រភព៖ Rueters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង