ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងកងកម្លាំង នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ អំឡុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល


អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងកងកម្លាំង នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ អំឡុងពេលបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល ។
ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង