ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីស្លាប់ ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៥៧ឆ្នាំ​ ដោយសារ​ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ​ មិនមែនស្លាប់ដោយសារ​ ជំងឺកូវីដ-១៩


ថ្ងៃទី១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីស្លាប់ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៥៧ឆ្នាំ​ ដោយសារ​ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរប៉ះទង្គិចក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ​ មិនមែនស្លាប់ដោយសារ​ ជំងឺកូវីដ-១៩

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង