ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីឃាត់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន២រូប ដែលលួចចេញពីកន្លែងចត្តាឡីស័កនៅក្នុងផ្ទះ


អាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វា ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីឃាត់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន២រូប ដែលលួចចេញពីកន្លែងចត្តាឡីស័កនៅក្នុងផ្ទះ

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង