ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមជម្រាបជូនដល់លោក លោកស្រីដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី១


រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមជម្រាបជូនដល់លោក លោកស្រីដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី១ នៅក្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ អាចមកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២ ដែលនៅជិតកន្លែងលោក​ លោកស្រី​ ទាំង៩​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ ដោយភ្ជាប់ជាមួយអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ​ និងប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី១ របស់ពេទ្យ។

ចង់បានព័ត៌មានថ្មីពិត សូមអញ្ជើញចូលរួម Subscribe Telegram Channel អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈ https://t.me/TVKlocal

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង