ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន


សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង​ស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់បាវិត នៃក្រុងបាវិត មានរយះពេល១៤ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យនាថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​រហូតដល់ថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

https://t.me/TVKlocal/3390

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង