ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ ទណ្ឌកម្មជាច្រើន លើប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងនោះរួមទាំងការបិទទីផ្សារឥណទាន របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរ


- ស.រ.អា៖ សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើន លើប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងនោះរួមទាំងការបិទទីផ្សារឥណទាន របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរ ដើម្បីថ្កោលទោស ចំពោះការជ្រៀតជ្រែក ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីឆ្នាំមុន និងការសម្លុតគំរាមកំហែងអ៊ុយក្រែន ព្រមទាំងសកម្មភាពគឃ្លើនផ្សេងៗទៀត។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង