ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Verizon ដែលជាក្រុមហ៊ុន ទូរគមនាគមន៍ធំបំផុតមួយ របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- ស.រ.អា៖ ក្រុមហ៊ុន Verizon ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំបំផុតមួយ របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណេតល្បឿនលឿន 5G សម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន២១ របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅក្នុងខែនេះ ដោយចាប់ពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួន ពីទីក្រុងឈីកាហ្គោ ហ៊ូស្តុននិង Los Angelesមុនគេ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង