ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅទទួលសេវា និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅ ​ បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ស៊ុក ចិន្តា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ១៦៧ ផ្លូវលេខ ៥៥៥ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ


 សេចក្តីជូនដំណឹង​ (កម្រិតហានិភ័យ ​)

សូមអំពាវនាវដល់ #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅទទួលសេវា និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកធ្វើការនៅ

​ បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជម្ងឺ ស៊ុក ចិន្តា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ១៦៧ ផ្លូវលេខ ៥៥៥ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ

 ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

 មូលហេតុ៖ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានទៅធ្វើតេស្ដឈាម និងដាក់សេរ៉ូមនៅទីតាំងខាងលើនេះ

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬទៅទីកន្លែងនោះ។

https://t.me/TVKlocal/2952

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង