ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ បុគ្គលិក និង #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន ​ ប៊ី ភី ស៊ី ត្រេឌីង ខូអិលធីឌី​ (BPC Trading Co., Ltd) ​ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយ ផ្លូវ២១៧​ (ព្រះមុន្នីរ៉េត) សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ


 សេចក្តីជូនដំណឹង

 សូមអំពាវនាវដល់ បុគ្គលិក និង #ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន

​ ប៊ី ភី ស៊ី ត្រេឌីង ខូអិលធីឌី​ (BPC Trading Co., Ltd) ​ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយ ផ្លូវ២១៧​ (ព្រះមុន្នីរ៉េត) សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ

​ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

 មូលហេតុ៖ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនខាងលើមានតួនាទីជាអ្នកបើកបររថយន្ត

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានប៉ះពាល់ ឬទៅទីកន្លែងនោះ។

https://t.me/TVKlocal/2951

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង