ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្រូវការឯកសារ និងទីកន្លែងស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតចេញ ចូល រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី តម្រូវការឯកសារ និងទីកន្លែងស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាតចេញ ចូល រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល។

https://t.me/TVKlocal/2938

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង