ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៤៤នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់


ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៤៤នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់

https://t.me/TVKlocal/2857

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង