ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ១.២លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិន


ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១.២លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ចិន កាលពីថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ គ្រោងនឹងទទួលយកវត្ថុធាតុ ដើមពីក្រុមហ៊ុននេះទៀត ដើម្បីយកទៅផលិតវ៉ាក់សាំង ចំនួន ១៥ លានដូសទៀតនៅចុងខែនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង