ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រធានកិតិ្តយស អនុគណ:កម្មការចំពោះ កិច្ចចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ ដឹកនាំ ដើម្បីរៀបចំដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហ៊ានទី២


ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ គឺជាថ្ងៃចាប់ផ្តើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដុសទី២ សម្រាប់មន្រ្តីរាជការ និងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេស !!

នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រធានកិតិ្តយស អនុគណ:កម្មការចំពោះ កិច្ចចាក់ វ៉ាក់សាំងកូវីត-១៩ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ ដឹកនាំ ដើម្បីរៀបចំដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហ៊ានទី២ របស់ក្រសួងព័ត៌មានព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ៕សូមតាមដានឈ្មោះ អ្នកត្រូវមកចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២ ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋ និងអង្គភាពពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់ ដែលត្រូវជម្រាបជូនចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ៕

ដោយ: ទទក

https://t.me/TVKlocal/2854

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង