ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ការបិទខ្ទប់គឺជាវិធានការរដ្ឋបាលមួយតឹងរឹង ដែលតម្រូវអោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ការបិទខ្ទប់គឺជាវិធានការរដ្ឋបាលមួយតឹងរឹង ដែលតម្រូវអោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន,ផ្អាកការធ្វើដំណើរ, ផ្អាករាល់ការជួបជុំ, ហើយក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាសត្រូវផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលបិទខ្ទប់១៤ថ្ងៃនេះ។

ការធ្វើដំណើរអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីចាំបាច់ និងបន្ទាន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដូចជាការចេញទៅទិញម្ហូបអាហារ កីឡា ឬទៅពេទ្យជាដើម។

ការជួបជុំអាចធ្ចើទៅបានតែក្នុងករណីចាំបាច់បំផុតដូចជា បុណ្យសព ឬសកម្មភាពបម្រើអោយសុខុមាលភាពសាធារណៈ និងប្រយោជន៍សង្គម។ រីឯការជួបជុំក្នុងចំណៅមគ្រួសារដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងបរិវេនផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដរ!

រាល់ក្រុមហ៊ុន ឬសហគ្រាស ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនទូទៅ អាចនៅដំណើរការបាន ដូចជាហាងទំនិញ ផ្សារលក់ម្ហូបអាហារ រោងចក្រឫសិប្បកម្មផលិតម្ហូបអាហារ មន្ទីរពេទ្យឫក្លីនិកឯកជន, ធនាគារជាដើម។

សហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន ដែលមិនមែនជាតម្រូវការខានមិនបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់។ ប៉ុន្តែ ស្ថាប័នសាធារណៈដែលផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តដំណើរការដដែល។

រាល់ស្ថាប័នសាធារណៈ និងឯកជន ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយបន្តដំណើរការ ត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកមកបម្រើការអោយមកនៅតិចបំផុត ហើយត្រូវអនុវត្តនូវរាល់វិធានការសុខាភិបាល ដូចជាការពាក់ម៉ាស ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព និងការលាងសម្អាតដៃជាដើម។

បុគ្គលគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចត្រូវពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់។

ការបំពានវិធានការបិទខ្ទប់នេះ ដោយការមិនគោរព ឬរារាំង នឹងត្រូវទទួលទោសដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់។

https://t.me/TVKlocal/2851

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង