ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីបិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ ទាំងស្រុង និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល រយៈពេល១៤ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីបិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ ទាំងស្រុង និងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល រយៈពេល១៤ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

 សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ រួមគ្នាអនុវត្ត សេចក្ដីសម្រេចនេះ ដើម្បីទប់ស្កាត់  ការរីករាលដាលជំងឺ​ #កូវីដ១៩

សូមអរគុណ!

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង