ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដំណាលគ្នា កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈដែលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងការពារជាតិរបស់អូតង់


- ប្រទេសរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដំណាលគ្នា កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈដែលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងការពារជាតិរបស់អូតង់ បានចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាបន្ទាន់មួយ ស្តីពីវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីដ៏ច្រើន នៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែន។

#ប្រភព Teuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង