ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង នូវគហទំព័រហ្វេសប៊ុកនេះ


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុង នូវគហទំព័រហ្វេសប៊ុកនេះ និងសូមបញ្ជាក់ថា គណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា ក្រសួងសុខាភិបាល COVID-19 មានដាក់រូបលោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន នេះ មិនមែនជាផេកផ្លូវការ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះឡើយ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង