ព័ត៌មានជាតិ

#មន្ទីរពេទ្យ បង្អែក #រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ ១៣៤​ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា


 មេត្តាពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំង និងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានទៅ

 #មន្ទីរពេទ្យ បង្អែក #រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ ១៣៤​ សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា

 នៅថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ១០៖៣០ ព្រឹក

 មូលហេតុ៖ អ្នក​ #ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២នាក់ បានទៅចាក់វ៉ាក់សាំង នៅទីតាំងខាងលើ​ ផ្នែកមនុស្សចាស់​

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​ តាមវិធានសុខាភិបាល រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទៅទីកន្លែងនោះ នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃអ្នកជំងឺបានទៅ។

https://t.me/TVKlocal/2794

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង