ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប បានក្រើនរំលឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប បានក្រើនរំលឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា អាចនឹងកំពុងឆ្ពោះទៅរកជម្លោះដ៏រាំរៃធំមួយដូចគ្នា នឹងប្រទេសស៊ីរី ដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង