ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ៦៥០នាក់ នៅក្នុង​ #រោងចក្រ សរុបចំនួន​ ១៦ ត្រូវបានរកឃើញ ​វិជ្ជមាន​ #កូវីដ១៩


គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន ៦៥០នាក់ នៅក្នុង​ #រោងចក្រ សរុបចំនួន​ ១៦ ត្រូវបានរកឃើញ ​វិជ្ជមាន​ #កូវីដ១៩

 យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវ និងលើកទឹកចិត្តដល់ បងប្អូនកម្មករ-កម្មការិនី និងក្រុមគ្រួសារ ឬ អ្នកស្នាក់នៅជាមួយគ្នា​ ឬអ្នកលក់ដូរ ដែលមិនទាន់បានមកឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក មេត្តារួសរាន់​មកជាបន្ទាន់។

​ សម្រាប់អ្នកដែលបានមកយកសំណាករួចហើយ សូមដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​ តាមវិធានសុខាភិបាល។

សូមអរគុណ!

សូមចូលរួម Subscribe Telegram Channel ក្រសួងព័ត៌មាន ឥឡូវនេះតាមរយៈ https://t.me/ministryofinformation

https://t.me/TVKlocal/2659

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង