ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដថ្មី ១៨១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤០នាក់


ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដថ្មី ១៨១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤០នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

https://t.me/TVKlocal/2632?single

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង