ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបួននាក់ ត្រូវបានគេចាក់ និងប្រមាណ២៣នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន


ស.រ.អា៖ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបួននាក់ ត្រូវបានគេចាក់ និងប្រមាណ២៣នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួន នៅចំពេល មានការប៉ះទង្គិចគ្នា រវាងប៉ូលិសក្នុងហេតុការណ៍តវ៉ាប្រឆាំងឲ្យបញ្ឈប់ការលួចសន្លឹកឆ្នោត នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន នេះបើ យោងតាមការឲ្យដឹងពីការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុង ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង