ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់ចំនួន ៣នាក់


ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីករណីស្លាប់ចំនួន ៣នាក់ គឺស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៧៩ឆ្នាំ ​ ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ​ ៥៩ឆ្នាំ​ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ​អាយុ​ ៥៧ឆ្នាំ​ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩​ នាថ្ងៃទី១២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១

https://t.me/TVKlocal/2626

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង