ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- WHO៖ អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាក្នុងតំណើរដ៏វែងឆ្ងាយ ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគកូវីដ១៩ ដែលមានទាំងភាពវឹកវរ និងភាពរីករាយនោះ លោកសង្ឃឹមថាមេរោគនេះ នឹងអាចត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងបានក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀត តាមរយៈវិធានការការពារសុខភាពសាធារណៈនានា។

#ប្រភព CNA

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង