ព័ត៌មានជាតិ

​ #ផ្សារម៉ាគ្រូ​ (#Makro)​ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៤៖២៥


 មេត្តាពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត ពេលទៅផ្សារ និងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកដើរផ្សារ និងបុគ្គលិកនៅ

#ផ្សារម៉ាគ្រូ​ (#Makro)​

​ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១៤៖២៥

 មូលហេតុ៖ អ្នក​ #ជំងឺកូវីដ១៩ នៅផ្សារអូរឫស្សី បានទៅដើរផ្សារនៅទីតាំងខាងលើនេះ

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​ តាមវិធានសុខាភិបាល រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទៅទីកន្លែងនោះ នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃអ្នកជំងឺបានទៅ។

សូមអរគុណ!

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង