ព័ត៌មានជាតិ

នាយក WHO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ផ្ញើលិខិតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


នាយក WHO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ផ្ញើលិខិតជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយប្តេជ្ញាឈរជាមួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ។

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង