ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវ សូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពលករ


ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពលករ និងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ កុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៃញ៉ាក់បុរី ដែលជាតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ ក្នុងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ជាដាច់ខាត ដោយសារមានជនជាតិថៃ បានលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសឡាវ ដោយខុសច្បាប់ ។

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង