ព័ត៌មានជាតិ

បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញ សហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យ ស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោ ចុះបិទចរាចរណ៍ជំុវិញផ្សារចាស់


បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញ សហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យ ស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោ ចុះបិទចរាចរណ៍ជំុវិញផ្សារចាស់ ក្រោយពីរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ រួចមក នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត TYDA បាននឹងកំពុងកំពុងយកសំណាកអាជីវករ នឹងប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងផ្សារចាស់ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង