ព័ត៌មានជាតិ

សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅដើរផ្សារ​ទិញបន្លែ នៅផ្សារចាស់ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ​


សេចក្តីជូនដំណឹង (សូមពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត នៅពេលចេញក្រៅ)

 សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅដើរផ្សារ​ទិញបន្លែ, ទិញចាប់ហួយ និងកន្លែងលក់គ្រឿងអលង្ការ នៅ

ផ្សារចាស់ ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

​ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

 មូលហេតុ៖ ១. អ្នក​ #ជំងឺកូវីដ១៩​ ជាអ្នកលក់បន្លែ, អ្នក​ ជំងឺកូវីដ១៩​ ជាអ្នកលក់ចាប់ហួយ, ៣. អ្នក​ ជំងឺកូវីដ១៩ ទៅប្តូរចិញ្ចៀន

សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ​ តាមវិធានសុខាភិបាល រាប់ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទៅទីកន្លែងនោះ នៅថ្ងៃ ឬក្រោយថ្ងៃអ្នកជំងឺបានទៅ។

សូមអរគុណ!

https://t.me/TVKlocal/2509

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង